info@alportal.net
ALPORTAL
ALPORTAL
AlPortAl_Official
Al Alekov
Toen ik ALPORTAL in 2017 creëerde, was ik nog steeds behoorlijk ziek en zocht ik gewoon naar een manier om wat betekenis te geven aan de lange dagen van chronische pijn, lijden en vasten. Ik wist niet dat mijn website zo veel interesse zou wekken met alle verschillende onderwerpen en discussies waarop verder werd ingegaan. Zonder dat ik het doorhad, werden sommige secties populairder dan andere en kreeg ik plots talloze vragen, uitnodigingen voor seminars en adviesverzoeken. Ik sloot me aan bij verschillende liefdadigheidsinitiatieven ter ondersteuning van jeugdsporten, organiseerde nieuwe voetbaltoernooien en plaatste meer dan 10.000 hoogwaardige foto's van academie voetbalvelden in Bulgarije en Nederland. Verder sloot ik me ook aan bij online steungroepen voor het promoten van duurzame en gezonde eetgewoontes en organiseerde ik ook gratis keeperstrainingen voor jongeren van verschillende clubs. Niet alleen dat, maar ik deed ook vrijwilligerswerk bij, wat ik beschouw als de meest betekenisvolle sportwebsite in Bulgarije, VIASPORT.

Ook mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik niet verwaarloosd. Ondanks dat ik ernstig ziek was, heb ik cursussen voetbal coaching gevolgd, waarbij keeperstraining mijn specialisatie was. Ik behaalde bovendien postdoctorale certificaten in sportmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sport van het Johan Cruyff Instituut te Amsterdam en deed weer beroep op mijn achtergrond in kinder- en sportpsychologische van de universiteitsjaren bij City University of London. Mijn pas ontdekte vriendschappen in de voetbal wereld speelden ook een belangrijke rol bij het vinden van een gepaste carrièrefocus en de talloze discussies met voetbalprofessionals uit Bulgarije, Nederland, Luxemburg, Australië en Duitsland hielpen mij te beseffen dat ik het vermogen heb om mensen te helpen slagen, niet alleen in de sport, maar in alle aspecten van het leven.

Eind 2020 bereikte ik een keerpunt en besloot ik ALPORTAL te herstructureren tot een adviesplatform, waar mensen zich kunnen verdiepen in de concepten van werk ethiek, professionele houding en duurzaam leven. Zo begon ik mensen aan te trekken met een vergelijkbaar uitkijkpunt op het leven en de sport om zich bij mijn team aan te sluiten en samen willen we een totaal ander, veel persoonlijker en authentieker model van communicatie en relaties in de zakenwereld van de sport opzetten. Ik blijf ervan overtuigd dat goed doen altijd goed is, kritisch denken tot vooruitgang leidt en professionaliteit een ideaal is dat gehandhaafd moet worden ... want HOUDING IS ALLES!
...WANT HOUDING IS ALLES!
...WANT HOUDING IS ALLES!